Tweede spoor begeleiding voor hoogsensitieve personen

Je wilt re-integreren bij een andere organisatie


Als je ziek bent en niet kunt re-integreren bij je huidige werkgever (eerste spoor) dan komt een tweede spoor re-integratie traject in beeld. Dat houdt in dat je werk zoekt bij een andere organisatie. Hierbij kun je begeleiding krijgen van een re-integratie bureau, de werkgever betaalt dit traject.

Wij bieden 2e spoor trajecten voor HSP's. Onze begeleiding is erop gericht je -waar nodig- te helpen herstellen en je belastbaarheid op te bouwen. We kijken naar jouw kwaliteiten en drijfveren en welk werk je nog zou willen en kunnen doen, mede gelet op je beperkingen. Ook helpen we je om dit werk te zoeken. Ons doel is dat jij duurzaam aan de slag kunt.

Onze visie op 2e spoor begeleiding


Vanuit de Wet Poortwachter, en daarmee vaak ook vanuit de werkgever, is er druk om snel ander werk te vinden. Onze ervaring is dat druk uitoefenen op HSP's averechts werkt. De stress die het geeft, maakt dat je teveel in je hoofd zit en het idee van 'moeten' kan je juist blokkeren. 

Wij willen je daarom de ruimte bieden die je nodig hebt zodat je op adem kunt komen. Vanuit rust en ontspanning ga jij eerder ander werk vinden dan vanuit stress. Daarom bieden we ook werkvormen die jou helpen tot rust te komen.

Wij zien onszelf niet als een verlengstuk van de wet of werkgever. Wij houden ons natuurlijk aan de afspraken die we maken, deze passen ook binnen de wettelijke kaders. In de begeleiding staat centraal wat jij nodig hebt om duurzaam aan het werk te kunnen gaan. 

Wij helpen jou graag ontdekken waar je beter op je plek zou zijn en om passend werk te vinden, onze inspanningen zijn daar ook zeker op gericht. Afhankelijk van hoe jij in je vel zit, beginnen we daar meteen mee of na twee maanden vanaf de start van het traject. Onze trajecten duren meestal 6 maanden. 

We werken met een drie fasen aanpak: de 1e fase draait om herstel en het opbouwen van belastbaarheid, de 2e fase richt zich op de arbeidsmarkt- en loopbaanoriëntatie en de 3e fase is gericht op actief zoeken naar vacatures en banen, op solliciteren en netwerken. In deze blog lees je meer over onze aanpak.

Hoe gaat 2e spoor bij Via Lusanne in zijn werk

Op de  foto: Natuur- en wandelcoaching met coach Erika uit Nijmegen. 

Kies jouw HSP coach


Je kiest jouw coach afhankelijk van de regio waar je woont en op basis van een persoonlijke klik. Je kunt met meerdere coaches kennismaken als je wilt. Elke coach heeft zijn of haar eigen deskundigheid. 

Wat Via Lusanne onderscheidt is -naast de gesprekken- het aanbod van creatieve en intuïtieve werkvormen. Deze helpen je om uit je hoofd te komen en meer in je lichaam: bij je gevoel en intuïtie. Van daaruit weet je duidelijker wat je wel en niet wilt en kun je veel beter keuzes maken en in beweging komen.. 

Je kunt kiezen uit diverse vormen van lichaamsgericht werk, creatieve coaching, systemisch coachen, mindfulness, EFT, NLP, ACT, wandelcoaching, coaching met paarden, vitaliteitscoaching, ademwerk, de psychologie van kleur en nog meer. Zie hier alle profielen van de coaches met hun aanbod en expertise.

De intake en rapportages


Eerst komt een offerte met het plan van aanpak. Na een akkoord starten we het traject met een drie-gesprek tussen de coach, jou en je werkgever. We willen aan het begin afstemmen wat ieders verwachtingen zijn. Zodat er heldere doelen zijn die door alle partijen gedeeld worden en er overeenstemming is over de aanpak.

Dan gaan we verder met het opstellen van een intake rapportage met daarin alle relevante informatie, dit is het vertrekpunt van de begeleiding. In overleg met je coach kijk je steeds waar je staat en wat je nodig hebt om verder te komen. Elke twee maanden maken we een voortgangsrapportage voor je werkgever met de acties die zijn ondernomen. We sluiten af met een eindrapportage.

Neem contact op voor meer informatie


Wij worden ingeschakeld voor begeleiding van hoogsensitieve medewerkers, veelal na een burn-out. Hier ligt onze specialiteit. Alle coaches zijn zelf HSP en de meeste zijn ervaringsdeskundige als het gaat om burn-out. We weten hoe het is en wat wel en niet werkt. We zijn daarom heel trouw aan onze visie en aanpak. 

Heb je interesse in een 2e spoor traject bij Via Lusanne, als medewerker of als werkgever, dan kun je twee dingen doen. 

Kijk of je een coach ziet die jou geschikt lijkt. Hier vind je de profielen.

Vraag Lusanne om een (standaard) offerte/plan van aanpak. Je kunt haar bellen op 06-55629900 of een mail sturen.

© Website ontwerp en teksten: Lusanne Hogeweg. Logo: Bauke Hondema.