Re-integratie voor HSP's: nu ook tweede spoor

Via Lusanne biedt re-integratie naar passend werk. We bieden verschillende soorten trajecten speciaal voor hooggevoelige mensen. We bieden al twee jaar UWV Werkfit trajecten. Sinds kort bieden we ook andere re-integratie trajecten via het UWV: Modulaire diensten en Naar werk. Ook is het mogelijk om bij ons zogeheten tweede spoor begeleiding te krijgen. In dit artikel vertel ik je meer over 2e spoor en wat een dergelijk traject bij Via Lusanne inhoudt.

Wat is re-integratie tweede spoor


Ben je langdurig niet in staat om je werk uit te voeren en zijn er geen passende mogelijkheden om binnen de organisatie waar je werkt te re-integreren? Dan kan het nodig zijn om te kijken naar re-integratie bij een andere werkgever. Dit wordt ook wel het tweede spoortraject genoemd. Je bent verplicht om hieraan mee te werken en je hebt recht op begeleiding. 


Ben je hoogsensitief? Onze HSP coaches begeleiden je naar passend werk. Onze specialiteit is herstellen van burn-out en voorkomen dat je nog een keer uitvalt. Daarom besteden we in de gesprekken aandacht aan je energie huishouding en aan het voelen en aangeven van grenzen. Ook je drijfveren in werk komen aan de orde alsmede je kwaliteiten en talenten waarmee je iets kan en wil betekenen. Doel is werk te vinden waar je energie van krijgt en te kunnen werken met behoud van energie. Weet je niet zeker of je hooggevoelig bent, doe dan onze HSP test.

HSP test geeft inzichtjpg

Wat is eerste spoor re-integratie


Misschien vraag je je af: wat is dan het eerste spoortraject? Tijdens het re-integratietraject wordt eerst gekeken of er binnen je huidige werkgever passend werk voor je gevonden of georganiseerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je huidige taken aangepast worden, dat er voorzieningen worden getroffen op je werkplek, dat je gedeeltelijk weer aan het werk gaat, of dat je werktijden worden aangepast. 

Is het mogelijk om ook bij een eerste spoor begeleiding te krijgen van Via Lusanne? Ja zeker is dat mogelijk, vraag ernaar bij je werkgever. Het kan zijn dat je werkgever eigen coaches heeft die de begeleiding verzorgen, maar die hebben misschien geen affiniteit met hoogsensitiviteit. In dat geval kan het zinvol zijn te verzoeken om een HSP coach. Die herkent je kwaliteiten en valkuilen en begrijpt wat je tegenaanloop en hoe je hier mee kan omgaan.


Wanneer starte een 2e spoor en hoe lang duurt het


Als re-integratie bij je huidige werkgever (eerste spoor) niet mogelijk blijkt te zijn, komt re-integratie bij een andere werkgever (tweede spoor) in beeld. In sommige gevallen kunnen het eerste en tweede spoor gelijktijdig worden ingezet binnen de verzuimbegeleiding. Het is echter de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige die bepaalt of het tweede spoortraject gestart moet worden.

Als het eerste spoortraject niet haalbaar blijkt te zijn, is je werkgever verplicht om een tweede spoortraject op te starten. Dit tweede spoortraject kan al beginnen in de eerste week van je re-integratietraject, dat is 8 weken na je eerste ziekteverzuim. Uiterlijk moet het tweede spoortraject starten in de 52ste week van je arbeidsongeschiktheid. Over het algemeen wordt een tweede spoortraject afgerond binnen één jaar, maar het kan uiterlijk twee jaar duren. Afhankelijk van de situatie duurt onze begeleiding in eerste instantie vaak 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging, mocht herstel en opbouw van belastbaarheid langer duren. 


Wat doet een UWV Werkfit coach voor hoogsensitieve personenpng

Wat houdt de 2e spoor re-integratie in


Je kunt bij je werkgever aangeven dat je door Via Lusanne begeleid wilt worden in het 2e spoor. Wij helpen je dan om werk te vinden dat past bij jouw kennis en ervaring, drijfveren en kwaliteiten, je gevoelige aard en je eventuele arbeidsbeperkingen. Het gaat erom nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor passend werk buiten de huidige functie en organisatie. 

Wat omvat dit traject?

  • Begeleiding bij het omgaan met gevoeligheid voor prikkels.
  • Oriëntatie op kwaliteiten, drijfveren en passend werk.
  • Vertaling van wensen en capaciteiten naar een zoekprofiel en CV.
  • Verkenning van de arbeidsmarkt en zoeken naar geschikte vacatures.
  • Gebruikmaken van online en offline netwerkcontacten en actieve jobhunting.
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor proefplaatsing, stage of werkervaringsplek.
  • Begeleiding bij vacatureselectie op belangrijke platforms.
  • Sollicitatietraining, voorbereiding en evaluatie van sollicitatiegesprekken.

Dit traject doorloopt vaak verschillende fasen, die deels naast elkaar worden ingezet:

Fase 1: Versterken van belastbaarheid en bijdragen aan herstel. We beginnen met begeleiding om te leren omgaan met hooggevoeligheid, het reguleren van prikkels en het stellen van grenzen. Indien nodig maken we gebruik van verschillende creatieve en intuïtieve werkvormen om je hierbij te ondersteunen. Dit helpt bij het verbeteren van belastbaarheid en inzetbaarheid. 

Fase 2: Oriëntatie op de arbeidsmarkt. Zodra de belastbaarheid is toegenomen, starten we met het verkennen van verschillende functies en werkrichtingen die je aanspreken. We identificeren je drijfveren, kwaliteiten en interessegebieden om te bepalen waar jij het beste op je plek zou zijn. Met behulp van het zoekprofiel zoeken we naar passende organisaties en functies. 

Fase 3: Actieve benadering van werkgevers. In deze laatste fase richten we ons op het actief benaderen van werkgevers. We gebruiken zowel jouw eigen netwerk als het netwerk van de coach en het bureau, evenals vacaturesites, om mogelijkheden te vinden bij relevante organisaties. 


Creatieve werkvormen in re-integratie burn-outjpeg


Welke creatieve en intuïtieve werkvormen bieden we? Dat verschilt per coach, zie de profielen. Het is mogelijk losse sessies te doen bij een andere coach dan jouw vaste begeleider. Zo bieden we vision board workshops, de methode van de innerlijke familie, bosbad of Forest Bathing (Shinrin Yoku) en HSP thema retreats. Ook kun je de online cursus Leef je ziele-missie van Lusanne doen of een online 1-op-1 sessie met haar over jouw medicijnwiel.


Juridische aspecten 2e spoor


Wil je meer informatie over jouw rechten en plichten of over je rechtspositie? Neem contact op met je werkgever of iemand van personeelszaken. Je kunt ook vragen stellen bij een juridisch loket, je eventuele rechtsbijstandsverzekering of een vakbond als je daar lid van bent. Op de website van de FNV vind je bijvoorbeeld nuttige informatie. 


Contact


Wil je een 2e spoor traject bij Via Lusanne, neem contact op met Lusanne op info@vialusanne.nl of bel haar op 06-55629900.