Omgaan met hooggevoeligheid – trouw zijn aan jezelf


Regelmatig krijg ik de volgende vraag van mensen: ‘Hoe kan ik beter leren omgaan met mijn hooggevoeligheid?’ Mijn ervaring is dat het een proces is van zelfonderzoek en het doorbreken van oude patronen van basisonzekerheid en een afhankelijke opstelling naar de omgeving. Door dit proces ontstaat ruimte om gewoon jezelf te zijn en dat is precies waar het om gaat. Door trouw te zijn aan wie je bent en het leven te leiden dat bij je past, kun je een voorbeeld zijn voor anderen. Dat lijkt mij de beste manier om met hooggevoeligheid om te gaan.


Omgaan met hooggevoeligheid


De vraag ‘hoe kan ik omgaan met’ geeft aan dat we geen adequate reactie weten te geven, bijvoorbeeld als we ons onzeker voelen, energie verliezen door gebeurtenissen of emoties van anderen opnemen, en duidt in wezen op een onvermogen. Het duidt op een dieper gelegen niet jezelf kunnen zijn in de situatie. Het gaat er in essentie dus om dat we als hooggevoelige persoon leren om in elke situatie onszelf te zijn. 

Vaak vragen mensen me hoe ze zich (beter) kunnen afsluiten. Je afsluiten kan tijdelijk nodig zijn om het hoofd te bieden aan een situatie waarin je niet jezelf kunt zijn. Het werkt echter maar even en lost niks op. Je weet daarna nog steeds niet hoe je moet omgaan met wat het leven van je vraagt. De uitdaging is dat we leren te leven met een open hart en elke situatie tegemoet treden vanuit kracht. Hoe kunnen we dat doen?

Innerlijke kracht


Door sterker te worden van binnenuit kunnen we dat doen. Als we de onderliggende overtuigingen over onszelf opsporen en veranderen, laten we los wat ons verzwakt. Overtuigingen die voortkomen uit conclusies die we als kind hebben getrokken, met het beperkte bewustzijn dat we toen hadden, luiden veelal ‘ik ben niet goed genoeg’ en ‘ik moet me aanpassen aan wat anderen van me verwachten’. Als we oude angsten, andere emoties en pijn afkomstig uit de jeugd onder ogen zien en verwerken, kunnen we de daaruit voortvloeiende beperkende patronen in denken en doen transformeren naar nieuw gedrag, dat ons juist behulpzaam is in het dagelijks leven. 

Met name het overwinnen van onze angsten is een belangrijk doch moeizaam proces. Want we zijn bang voor angst en lopen er het liefst voor weg. Mijn ervaring is dat het heel goed werkt om de angst toe te laten en te omarmen. Het kan zijn dat er andere emoties voelbaar worden, het helpt om ook deze te laten komen en ze heel bewust te voelen. Dan merken we dat ze oplossen. Elke keer als een emotie opkomt, kunnen we deze techniek toepassen. Geleidelijk, door vol te houden, zullen we verlost raken van wat ons verzwakt en sterker worden.

Het wezenlijke van hooggevoeligheid


Ik zie hooggevoeligheid niet als een karaktertrek waar we maar mee moeten leren omgaan, maar als iets wat verbonden is met ons hele wezen. Het heeft te maken met wie we zijn. Om hierop zicht te krijgen, is het van belang om stil te staan, naar binnen te keren en de stilte en rust in onszelf op te zoeken. Daar, in de stilte van ons hart, kunnen we iets van onze essentie gewaarworden. Als we dit regelmatig doen, komen we niet alleen in aanraking met de essentie, met de liefde, kracht en vertrouwen in onszelf, met dat wat we kennelijk diep van binnen zijn. 

We ontmoeten dan ook veel onrust. Emoties, neigingen tot doen, stemmen die dan weer van een kritische en vermanende ouder en dan weer van het verongelijkte en emotionele kind afkomstig zijn. Dan lijkt de stilte en rust in onszelf ver weg te zijn en zouden we het liefst een kant-en-klare aanpak krijgen van iemand zodat we verlost zijn van deze chaos en we eindelijk het leven aankunnen. Maar zo werkt het helaas niet. We moeten door de onrust en herrie heen. Laag voor laag moeten we onszelf ont-wikkelen. Door alle onrust en negativiteit af te wikkelen, blijft uiteindelijk de essentie over.

Afrekenen met slachtoffergedrag


In ons zelfonderzoek komen we tegen dat we onszelf niet goed vinden en dat we graag iemand willen zijn. Interessant of leuk, en niet minder of ‘anders’. We willen ook graag iets betekenen. Ik ervaar dat we steeds meer kunnen betekenen voor anderen, naarmate we deze ik-gerichtheid loslaten. En we gewoon onszelf zijn van binnenuit, in plaats van onszelf te zien en te beoordelen van een afstand. 

Pas als we doorhebben dat we al iemand zijn en dat we niet minder zijn dan een ander, kunnen we ophouden ons kleiner te maken. Als we onszelf kunnen accepteren zoals we zijn, vinden we vrede en innerlijke stilte in onszelf en zijn we verlost van de onrust en van het idee dat we anders moeten zijn en iets anders moeten doen. Dan hoeven we niet meer gefrustreerd te raken en aldus te reageren. Dan hebben we ons gekwetste innerlijk kind geheeld en de basis onzekerheid overwonnen.

Innerlijke ouder en kind


We moeten tevens zien af te rekenen met de vermanende ouder in onszelf. De ouder die zegt wat niet mag en wel moet, de boze ouder voor wie we bang zijn of de ouder door wie we ons afgewezen hebben gevoeld. Deze ouder leeft nog steeds in ons en kan in bepaalde situaties geactiveerd raken. We reageren hierop als het brave kind dat wil voldoen en belemmeren onszelf in onze uitingen of we reageren met verzet en vallen onze dierbaren aan. Als we deze ouder in ons stil hebben gekregen, zijn we vrij om te reageren vanuit ons volwassen deel. Dan hebben we de ondermijnende innerlijke volwassene overwonnen. 

Als we alle hinderlijke ouder- en kinderstemmen, de daarbij behorende overtuigingen, emoties en gedrag hebben doorzien, dan kunnen we onszelf zijn en besluiten tot nieuw gedrag. Dan kunnen we definitief uit onze slachtoffer houding stappen en ons leven in eigen hand nemen.

Jezelf uiten en je kwaliteiten tonen


Hooggevoelige mensen staan open, je ziet hun puurheid en hun gevoeligheid, dat is juist zo mooi aan ze! We moeten ons daarom niet afsluiten. Zodra we die neiging voelen opkomen kunnen we ons beter afvragen waarom we onze zintuigen, onze voelsprieten, op de omgeving gericht hebben. Als we dan naar binnen keren, zien we dat we ons hebben aangeleerd om te doen wat anderen verwachten. Zo zijn we allen opgevoed, gesocialiseerd. En we hopen steeds maar op goedkeuring en bevestiging. 

Als we deze conditionering overboord gooien, kunnen we eindelijk vrij zijn. Om onszelf te zijn, met al onze kwaliteiten. Zoals onze aandacht en zorgzaamheid, ons inlevingsvermogen, spontaniteit en creativiteit. We moeten ons niet afsluiten en onze impulsen indammen, maar juist openstaan en het leven door ons heen laten stromen. We mogen uiting geven aan wat in ons leeft en zeggen wat we vinden, voelen en willen. Dat maakt het makkelijk omgaan met je hooggevoeligheid.

Het is de bedoeling dat we leren om richting te geven aan onze intuïtieve ingevingen – en alles wat maar in ons omhoog borrelt aan vindingrijkheid en menselijkheid. Ook mogen we leren om ruimte te geven aan onze vernieuwende ideeën over een rechtvaardiger manier van samenleven en samenwerken. Als we dat doen, kunnen we ervaren én laten zien hoe het leven ook kan zijn: vol vervulling. 


Tips om jezelf te zijn door je te ont-wikkelen:

  1. Zoek een klankbord, een therapeut of coach, een vriend(in) of je partner, in elk geval iemand die je vertrouwt. Dingen benoemen werkt helend en bevrijdend.
  2. Onderzoek je innerlijke ouder: de stemmen in je die zeggen wat je niet mag, niet kan en wat je moet. Laat de negatieve aspecten ervan los, behoud de positieve.
  3. Onderzoek je innerlijk kind: het kind dat zich afgewezen, bekritiseerd en onbemind voelde. Laat de pijn los zodat ruimte komt voor het blije, creatieve en speelse kind.
  4. Doorzie je slachtofferhouding en ik-gerichtheid. Betrek niet alles op jezelf, ontdek dat gedrag, woorden en emoties van anderen bij hen horen.
  5. Wees goed geaard, sta met beide benen op de grond. Wees aanwezig, in het nu, in je kracht.
  6. Leer luisteren naar en vertrouwen op je intuïtie, gevoel en innerlijk weten en handel naar spontane ingevingen en impulsen.
  7. Sta open, verbind je, maak contact. Uit je, wees creatief en expressief. Geef je over aan de stroom van het leven en vertrouw dat alles is zoals het moet zijn.


© Lusanne Hogeweg

Persoonlijke ont-wikkeling


Wil je begeleiding bij jouw proces van persoonlijke ont-wikkeling? Er zijn verschillende opties. 

De online cursus Volg jouw innerlijk kompas helpt je je te verbinden met je gevoel en intuïtie. Onderaan deze pagina vind je informatie en kun je de cursus kopen.

Liever 1-op-1 coaching? Dat kan ook. Lusanne biedt begeleiding bij je persoonlijke en spirituele ontwikkeling, die jou echt verder helpt: https://vialusanne.nl/doorbraak-coaching.

Vraag een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met Lusanne aan om de mogelijkheden te bespreken. Bel 06-55629900 of mail naar info@vialusanne.nl.