Privacy verklaring

Welke gegevens verzamelen we van je en wat doen we ermee?


Als je bij Via Lusanne een re-integratie traject volgt via het UWV of je werkgever gebruiken we naast persoonlijke informatie zoals je adres en contactgegevens ook vertrouwelijke informatie zoals je BSN nummer, informatie uit je arbeidsdeskundige rapport of van de bedrijfsarts. Deze is nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de trajecten. We gaan uiteraard hele zorgvuldig en vertrouwelijk om met al je gegevens en deze zullen zeker niet worden verstrekt aan derden. 


Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt je e-mailadres opgeslagen in Email Octopus in een lijst die voldoet aan de nieuwe AVG richtlijn. Ik gebruik dit e-mailadres alleen om je de nieuwsbrief te sturen en ga er vertrouwelijk mee om. Ik verstrek je e-mailadres niet aan derden. Ook Mailchimp gaat er vertrouwelijk en zorgvuldig mee om. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de uitschrijf-link onderaan.

Als je een online cursus koopt heb ik je e-mailadres en telefoonnummer nodig om contact met je te onderhouden. Je adres heb ik nodig voor de factuur. 


Facturen, ook aan het UWV en werkgevers, worden verstuurd via Jortt of, voor betalingen via de webwinkel voor online producten en diensten, via Mollie. Ik ga vertrouwelijk om met je adres-gegevens, deze worden niet aan derden verstrekt.


Achtergrond privacybescherming


Voor cliënten die gebruik maken van de diensten van een re-integratiebureau, is de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke en professionele informatie van groot belang. Het ongeautoriseerd delen van informatie zoals medische gegevens, werkgeschiedenis en persoonlijke uitdagingen kan ernstige persoonlijke en professionele gevolgen hebben.

Juridische Verplichtingen

Re-integratiebureaus zijn daarom gebonden aan strenge privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de EU. Deze wetten vereisen dat organisaties zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens, deze beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en transparant zijn over hun gegevensverwerkingspraktijken.

Om die reden doen wij dan ook aan gegevensminimalisatie: we verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de re-integratiediensten en beperken de toegang tot deze gegevens tot alleen degenen die deze nodig hebben voor hun werk.


Bewaartermijn


Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat zodra het re-integratieproces is afgerond, en de gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van de dienst of voor juridische verplichtingen, ze in principe verwijderd worden.