Oefeningen van de intuïtie cursus Vind je innerlijke kompas

 

In deze cursus wil ik je dit laten ervaren: het heilzame effect van mediteren, reflecteren en schrijven. Het lijken van elkaar losstaande zaken, ze hangen voor mij echter nauw met elkaar samen en mijn ervaring is dat ze elkaar versterken. Tezamen vormen ze een vorm van bezinning die mij de afgelopen twintig jaar veel heeft gebracht. Het is een weg naar bewustwording en zelfkennis, het brengt inzichten en transformaties.

Dagelijkse, of in elk geval consistente, beoefening zal je helpen om je innerlijke kompas te vinden en te volgen. Daardoor ben je in staat om jezelf door woelige tijden te loodsen. Dan is het een manier van zelf-coaching.

Wat het brengt? Kort gezegd, dit:

  • Mediteren : in balans komen
  • Reflecteren: tot inzicht komen  
  • Schrijven: tot een doorbraak komen
 

Meditaties van bijeenkomst 1

Dit zijn de geleide meditaties uit les 1: zoek de stilte op in jezelf, breid deze stilte uit naar je energieveld en verbind je met hemel en aarde.

Deze oefeningen kunnen je helpen om goed bij jezelf te blijven, doe deze daarom zo vaak mogelijk, liefst dagelijks, bijvoorbeeld aan het begin van de dag of voordat je naar een drukke bijeenkomst gaat.

 

Toelichting op meditatie


We hebben zoveel te doen, er is zoveel druk en drukte, dat er erg weinig tijd is om te rusten en te ontspannen en tot jezelf te komen. Terwijl stilte en ontspanning helpt om de levensenergie aan te vullen die we verbruiken met al onze activiteiten, fysieke en ook mentale. Er is veel waar we aan moeten denken en we nemen op een dag heel veel informatie op die we ook weer moeten zien te verwerken.  

Deze intensieve mentale activiteit kost veel meer energie dan we beseffen en het is belangrijk om deze activiteit af te wisselen met rust en stil zijn. Dit hebben we nodig om in balans en gezond te blijven. Anders krijgen we (te veel) stress, spanning, onzekerheidsgevoelens, zorgen, nervositeit of zelfs overspannenheid, neuroses en burn-out.

Mediteren is nodig om in balans te blijven

We denken dat we lang op een kussen moeten stilzitten om te mediteren, maar dat hoeft niet per se. Er zijn meerdere manieren en vormen van meditatie, passieve en actieve. Vijf minuten kan al wonderen doen. Wat in elk geval heel goed helpt om in de ontspanning en stilte te geraken, is je adem. Volg je adem met je aandacht, adem rustig in en uit. De adem is op die manier een focuspunt, dat helpt om naar binnen te keren en voorbij te gaan aan gedachten. Dan kom je in de stilte, de stille ruimte in jezelf.

Wat is het belang van stilte? In de stilte kun je je eigen wereld horen, zien en voelen. Daar zijn we niet altijd blij mee, we willen niet altijd voelen wat er is, vandaar dat we dit vaak onbewust uit de weg gaan. We staan dan nooit stil, en zoeken voortdurend afleiding in beelden en geluiden.  

Als je mediteert en de stilte in jezelf opzoekt, kom je in een ruimte van waaruit je je gedachten, gevoelens en emoties kunt observeren. Het is die stille ruimte die je nodig hebt en die je helpt om te reflecteren op jezelf. In die stilte kun je je ook verbinden met wie je diep vanbinnen bent. Met je ware zelf, je essentie of wezen. In die stille ruimte kun je je verbinden met de bron in je. Een bron van energie, een creatieve bron waaruit intuïtieve ingevingen en inspiraties kunnen opwellen, waar je dingen weet en waaruit je diepere verlangens kunnen opborrelen.  

Zo kun je zowel gedachten als ook gevoelens en emoties observeren. En leren onderscheiden in al wat in je omgaat. Daardoor kun je je er geleidelijk van losmaken en uiteindelijk vrij worden van belemmerende gedachten. Overigens ga je ook zien dat ze je proberen te beschermen en behoeden. Je gaat zien in welke patronen je zit. Met kennis van patronen, bijvoorbeeld de cirkel van uitputting, kun je je eigen denkpatronen en gedrag leren kennen. Vooral de negatieve gedachten, die al zo oud zijn dat ze vastgeroeste overtuigingen zijn geworden. Denkbeelden over jezelf, die de vorm aannemen van ‘ik ben niet goed’ of ‘dat kan ik niet’. Bewustzijn hiervan is essentieel om uit je oude patronen te kunnen stappen, om vicieuze cirkels te doorbreken.

In de stilte kun je je eigen wereld horen

Over het algemeen wordt meditatie (in het Westen) gebruikt als manier om te ontspannen. Dat is op zich prima. Maar je kunt er veel meer mee bereiken. Je kunt je, door de stilte in jezelf op te zoeken, verbinden met de geest. Het eeuwige of tijdloze in ons, dat alleswetend, onmetelijk krachtig en onbegrensd aanwezig is. Het doel van meditatie is te ervaren dat wij deze geest zijn. Dat is wat wordt bedoeld met zelfrealisatie, met ware zelfkennis.  

Uitgangspunt daarbij is dat wij niet ons fysieke lichaam en persoonlijkheid zijn, maar dat wij een levende ziel zijn, en voorbij aan het niveau van de ziel, pure geest. Door te mediteren kunnen we ons met die realiteit verbinden. En met de lichtwereld waaruit wij zijn voortgekomen. 

Door te mediteren, door onze adem te vertragen en voorbij te gaan aan alle gedachten-golven, kunnen we deze neutraliseren. Door te focussen vertraag je op een natuurlijke manier je ademhaling. Zo kun je je ziel en je geest bereiken. En het licht. Je gaat door regelmatig te mediteren geleidelijk het licht zien, en uiteindelijk kun je beseffen dat je dat licht bent. Dus als je mediteert, denk aan het grotere doel: je gedachten verstillen op een natuurlijke manier en je geestelijke zelf toestaan om spontaan te schijnen.

Mediteren helpt je om in het nu te zijn, in het moment. Het nu is de interface tussen de tijd en de eeuwigheid, aldus Imre Vallyon in The art of meditation. In het nu zijn is op zichzelf al een vorm van meditatie, zegt hij. Hij noemt het spontane meditatie. Spontane meditatie is Tao, is Zen en Yoga. Het is zelfrealisatie. Het is een staat van zijn waarin je de spirituele eenheid en eenvoud ervaart te midden van de wereldse veelheid. Deze staat van zijn is gelegen in het hart.

Imre: ‘Richt je geest op het goddelijke in alles. Op de liefde en geluk die tijdloos en eeuwig zijn, absoluut en onveranderlijk. Duik diep in jezelf, in je hart. Alleen toewijding in je hart zal je geest (mind) zuiveren en gereed maken voor de stralen van het licht en voor verlichting. Het ego (de mind) vindt pas rust als het het Zelf heeft gerealiseerd. In je hart.’ 

Meditatie is een vorm van zelf-bevrijding

Daarom, ga voorbij aan de gedachten en activiteiten van de drukke geest (ook wel monkey mind genoemd) en ontdek wie je werkelijk bent. Het onrustige denken verdwijnt, als je met je aandacht in je hart bent. De ‘ik ben de doener’ (het ego) lost op. Dan word je vrij van alle beperkingen van de persoonlijkheid.  

Het kan zijn dat deze oefeningen je onrustig maken en dat het eerst niet lukt. We zijn niet gewend om met onze aandacht in ons hart te zijn, in ons hoofd zitten voelt veel meer vertrouwd. En veilig. Mediteren kan dus onrust oproepen, in plaats van rust te brengen! Dit is angst. Als je die angst onderzoekt, blijkt het angst voor de dood te zijn, om alles kwijt te raken en niets meer te hebben of te zijn. Besef dat deze angst ongegrond is, maar wel ergens vandaan komt. Dit is op zichzelf alweer aanleiding voor zelfonderzoek, onderwerp voor zelfreflectie. Geef het mediteren dus niet op! Ga door je onrust en angst heen en houd vol. Zoek de stilte op, elke keer weer.