Mijn visie op burn-out, werk en creativiteit

 

Waarom krijg je een burn-out? Deze vraag stellen is belangrijk als je een nieuwe burn-out wilt voorkomen. Burn-out wil mijns inziens zeggen: Mens ken jezelf. Wees trouw aan je gevoel en intuïtie en aan wat voor jou belangrijk is. Doe waar je blij van wordt en energie van krijgt, werk dat past bij je talenten en drijfveren. 

 

Burn-out nodigt uit tot bezinning

Vaak zijn we ons niet zo van bewust van onze verlangens en doen we werk waar we in zijn gerold, dat we kunnen. Dit kan lang goed gaan maar op den duur ook leiden tot onvrede en 'is dit het nou?'. 

Dan kan het zinvol zijn je te bezinnen op je loopbaan tot nu toe en te onderzoeken welk werk je nog zou willen en kunnen doen in de tweede helft. Werk dat recht doet aan je diepere drijfveren.

De boodschap van burn-out

In mijn visie is het beantwoorden van de vraag ‘waartoe dient mijn burn-out’ een weg naar autonomie. Dit proces aangaan kost tijd en kan een verrijking van je leven zijn, persoonlijk en in het werk. 

Het is belangrijk dat je leert om trouw te zijn aan hoe je je voelt en wat je aankunt, in plaats van wat 'moet'. Je mag toegeven aan wat je nodig hebt en goed zorgen voor jezelf. Burn-out vraagt je om je eigen weg te gaan. Jouw unieke pad te volgen.

Doen waarvoor we hier zijn

Ik geloof dat we een taak of missie in het leven hebben. We zijn hier om iets te betekenen voor anderen. We hebben ook de kwaliteiten meegekregen om dit te doen. Dit alles ligt in onze ziel opgeslagen te wachten op erkenning en waardering.

Onze levensweg geeft blijk van wie we zijn, zelfs al doen we dingen waar we in zijn gerold. Terugkijken op je leven en loopbaan kan een rode draad laten zien. Want al op jonge leeftijd ontvouwt zich wie we zijn. Juist als kind doen we nog natuurlijk en spontaan 'ons ding'. Weten wat je ding is, brengt je dichter bij je missie of taak.

Vaak gebeurt het dat in de puberteit het denken gaat overheersen ten koste van gevoel, intuïtie en spontaan gedrag. Ineens bestaat het leven uit verplichtingen. Dit kan veel energie kosten.

Een leven met meer energie

Over het algemeen treft burn-out mensen die zich verantwoordelijk voelen, het goed willen doen en gevoelig zijn voor verwachtingen en eisen van de omgeving. Ze willen voldoen.

Als je gevoelig én verantwoordelijk bent, geef je al snel meer dan je krijgt. Daarom is het nodig je energiehuishouding te onderzoeken, de balans tussen wat energie kost en wat energie geeft.

Als je je diepere drijfveren en verlangens volgt en doet waar je blij van wordt, dan geeft dat energie. Als je deze energie volgt, kom je in jouw levensstroom en gebeurt er wat de bedoeling is. 


Deze collage verbeeldt de weg naar werken met meer energie, rust en balans. De weg leidt steeds naar binnen, naar de bron. En dan weer naar buiten, om ons werk concreet in de wereld te zetten.

 

Het belang van creativiteit

Mijn ervaring is, creatief bezig zijn vanuit gevoel en intuïtie, zonder dat het 'iets moet worden', brengt je in contact met je eigen bron. Zo komt een krachtige energie vrij die je kunt inzetten om het leven te leiden dat bij je past. 
En je bevrijdt het spelende kind in jezelf. Dat is niet 'kinderachtig', dat is het wezenlijke, de pure zijnskracht waar we als kind nog mee verbonden waren. 

Intuïtief schrijven verbindt je je met je 'wilde' geest, collages maken met je diepere verlangens en schilderen met je creatiekracht.  


Mijn missie

Ik wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om te leven vanuit gevoel en intuïtie en om hun missie te manifesteren. Want dat geeft energie, persoonlijke kracht en balans. Het geeft zin aan je leven.

 

Want als je weet en doet wat bij je past, krijg je zin in werk en krijgt werk zin!