Liefde voor jezelf brengt liefde in de wereld

Hoe kunnen we liefde brengen in een wereld die vol conflict en angst is? Paradoxaal genoeg vergt deze weg een naar binnen keren om zelfliefde te vinden. Juist door ons te ontwikkelen tot een uniek individu, kunnen we ons bewust worden van het universele in de mens.


Veel strijd tussen mensen komt voort uit een idee van verschillen. De tegenstelling tussen ‘ik’ en ‘wij’ is een kunstmatige, en komt door ons beperkte denken. We zien onszelf als apart van anderen met als gevolg eenzaamheid, vervreemding en wantrouwen.

Als we in onszelf de liefde vinden die ons allen verbindt, ervaren we de eenheid van het leven. Dan kunnen we het bewust sociale en liefdevolle wezen worden dat we in potentie zijn. Hoe je deze weg van ontwikkeling kunt gaan en vanuit zelfliefde kunt handelen, licht ik hieronder toe.


Alleen staan

Als we als kind niet de liefde, aandacht en zorg krijgen die we nodig hebben, kunnen we ons alleen voelen en het idee hebben dat we geen liefde waard zijn. We denken dat we niet goed zijn en zoeken naar goedkeuring. De hunkering en het onvoldane gevoel kunnen zo pijnlijk zijn, evenals de eenzaamheid, dat we die niet kunnen toelaten.

Onze behoefte erbij te horen maakt dat we ons steeds op anderen richten, waardoor we niet trouw zijn aan onszelf. We voelen niet wat we echt nodig hebben, maar doen ons best om te voldoen. Want ‘als we doen of laten wat anderen verwachten, zullen we eindelijk bevestiging krijgen’ is de onbewuste drijfveer erachter.

Inzicht en oplossing

Als volwassene kunnen we vastlopen in deze houding, we raken uitgeput. Relaties kunnen een onoplosbare puzzel lijken, waarbij we elke keer weer merken dat de afstand groter wordt in plaats van kleiner. Het kan nodig zijn om deze ineffectieve patronen onder ogen te zien. Als we kijken naar moeilijke situaties in het heden en onze reacties erop, beseffen we dat die vaak terug te herleiden zijn tot onze jeugd.

Doordat we pijn vermijden en grijpen naar wat we willen, bevestiging, duwen we wat we eigenlijk verlangen, liefde, juist weg. Pas als we onszelf accepteren, zelfliefde voelen en zien dat we goed zijn zoals we zijn, komt er ruimte. En alleen in een open hart kan liefde zich openbaren. Dit inzicht brengt de mogelijkheid tot oplossing.

jezelf zoeken om liefde te vindenCollage van Lusanne


Intuïtie en gevoel

Als we alsnog de pijn en emoties voelen die we vroeger niet konden toelaten, wordt de knoop van binnen kleiner. Er komt ruimte voor wie we werkelijk zijn en voor onze echte verlangens. Dan kunnen we ook steeds beter luisteren naar ons zuivere gevoel en intuïtie. Deze innerlijke raadgevers leiden ons daar naartoe waar we moeten zijn.

Het kan van belang zijn om te mediteren. Want juist in de stilte kunnen we onszelf echt goed voelen. Door voorbij het dagelijkse denken te gaan, wordt een subtiele aanwezigheid merkbaar. Dit effect krijg je ook door wandelen in de natuur, creatief bezig zijn, yoga of andere manieren van bewust en aandachtig aanwezig zijn in het nu.


Ziel

Het is goed om aan zelfreflectie te doen. Door op jezelf toe te kijken, maak je je los uit waar je in vastzit. Je ziet wat je denkt en voelt, en doorziet hoe je geneigd bent te reageren. Door onze aandacht te richten op ons hart, worden we onze ziel gewaar. Hoe meer we ons daarvan bewust worden, des te meer we een gevoel ontwikkelen van eenheid en verbondenheid.

Het besef dat we deel uitmaken van een groter geheel vervult ons met ontzag. Als we met deze houding naar het verleden kijken, kan de pijn van toen daarin een plek krijgen. Het gekwetste kind in ons wordt steeds meer zijn of haar oorspronkelijke onbevangen zelf. De ruimte die dit brengt, maakt vrij en blij.


Zingeving

Zo kunnen we zelfliefde ervaren als iets dat al die tijd al in ons zat maar dat we eerder niet konden voelen. Als we de pijn die we als kind listig wegstopten alsnog verwerken, kunnen we zien dat het niet de schuld van anderen was en kunnen we ook onszelf vergeven voor onze onwetendheid.

Dan kunnen we onze weerstand tegen het leven loslaten en de conclusies herzien die we als kind hadden getrokken. Dan kunnen we meer mogelijkheden zien voor vervulling van ware verlangens en wordt ons leven voller en rijker. We krijgen vertrouwen in het leven. Dan weten we dat het zin heeft.

Collage van LusanneCollage van Lusanne


Verbondenheid

Als we leven met een open geest en een liefdevol hart worden we een heilige ruimte waarin we onszelf kunnen zijn en waarin we ook anderen kunnen laten zijn. Als we onszelf geven en de ander ontvangen, voelen we ons echt voldaan. Als we hebben geleerd om ons te verbinden met anderen zonder onszelf te verliezen dankzij zelfliefde, kunnen we echt samenzijn.

Deze weg van bewustwording en transformatie brengt heel veel. We gaan zien dat we hier zijn om te leren wat liefde is. We leren de liefde kennen. We boren in onszelf een bron aan waaruit we eindeloos kunnen putten.


Liefde

We gaan deze weg alleen, in die zin dat we ons naar binnen moeten richten. We gaan deze weg samen, aangezien het ons aller bestemming is om te ervaren wat mens-zijn in wezen is.

Wij hebben liefde nodig en kunnen niet zonder. En gelukkig hoeft dat ook niet. Want liefde is er. Voor iedereen. Wat zwaartekracht is voor hemellichamen, dat is liefde voor mensen – aantrekking. We horen bij elkaar. Als we ons hart openen en liefde in ons leven brengen, in onze relaties, dan brengen we de hemel op aarde.

© Tekst en collages Lusanne Hogeweg


Wil je meer zelfliefde?


De online cursus Van angst naar liefde helpt je om de omslag te maken van onzekerheid en zelftwijfel, en uitstel gedrag, naar liefde voor jezelf en doen wat je graag wilt.

Op deze pagina vind je meer informatie over alle online cursussen van Lusanne (Volg je innerlijk kompas en Leef je ziele-missie) en over de cursus Van angst naar liefde.